MVO en duurzaamheid

Home MVO en duurzaamheid

Groot Jebbink MVO Erkend Duurzaam

In onze bedrijfsvoering weegt maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid mee in alle facetten en geledingen. Ons streven is om binnen de totale organisatie duurzaam ondernemen in de praktijk te brengen.
Bij het selecteren van een leverancier laten wij het duurzaamheids- en milieuaspect duidelijk meewegen. In de werkplaats streven wij naar een minimale belasting van het milieu door de vervangen onderdelen te scheiden, de vloeistoffen op te vangen en te scheiden, en te zorgen voor een schone werkplaats.

Aan onze vloot leenauto’s hebben we met opzet een Toyota hybride toegevoegd. Zo willen wij duurzame mobiliteit actief promoten vanuit onze voorbeeldfunctie in de regio.

Actief in de samenleving

Maatschappelijk verantwoord ondernemen brengen wij in de praktijk door actief te zijn in de samenleving; bijvoorbeeld door het ondersteunen & stimuleren van sport en sociale activiteiten.

Ook in financiële dragen wij ons steentje bij: bij het halen van onze winstdoelstelling investeren we 5% van de winstomzet terug in de maatschappij, ten behoeve van een goed doel in de eigen regio.

Ook bij de interne processen binnen de eigen organisatie kijken we kritisch naar waar we kunnen bijdragen aan het verduurzamen. Wij gebruiken papier met een lage milieubelasting en proberen tegelijkertijd het verbruik van papier zoveel mogelijk te beperken; bijvoorbeeld door facturen en nieuwsbrieven standaard digitaal te verzenden.

Sociale meedenkende werkgever

Zonder medewerkers geen bedrijf. Wij willen een sociale en meedenkende werkgever zijn; speerpunten zijn het creëren van een solide organisatie, een prettige werksfeer en het benutten van de talenten van onze medewerkers.

Onze medewerkers worden actief betrokken bij het verduurzamen van ons garagebedrijf. Wij bieden (en stimuleren) de mogelijkheid om trainingen te volgen bij Bosch opleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe duurzame aandrijftechnieken. In het adviestraject van zowel onze after sales manager, als bij de verkoop van occasions wordt duurzaamheid geïntegreerd.